Energie opwekken

Voor niets gaat de zon op

Zonne-energie is energie in de vorm van licht en warmte afkomstig van de zon en vormt de belangrijkste bron van energie op aarde. De zon levert de aarde ongeveer 9000 maal zoveel energie als de energiebehoefte van alle aardbewoners samen. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op aarde.

Zonne-energie is daarom ideaal te gebruiken als duurzame energiebron voor op uw huis, bedrijfspand of instelling. De energie van de zon moet alleen nog omgezet worden in elektriciteit. Hoe? Die kan door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.

Haal de zon in huis met zonne-energie

Redenen waarom mensen zonnepanelen aanschaffen:

 • Onafhankelijk van het energienet;
 • Onafhankelijk van fossiele brandstoffen;
 • Eigen energie opwekken;
 • De zon blijft altijd schijnen;
 • Financieel zeer goede investering;
 • Co2 reductie;
 • Duurzame energiebron met geringe nadelige bij-effecten;
 • Bijdrage aan duurzame toekomst.

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen:

 • Zonlicht is gratis en onuitputtelijk;
 • Zonnepanelen garanderen een vaste energieprijs voor de lange termijn;
 • Zonnepanelen zijn stil, betrouwbaar en veilig;
 • Zonnepanelen zijn één van de schoonste vormen van duurzame energie;
 • Zonnepanelen verlagen de energierekening;
 • Zonnepanelen verbeteren het energielabel;
 • Zonnepanelen verhogen de waarde van uw woning;
 • Zonnepanelen zijn een bewezen technologie;
 • Zonnepanelen bieden een hoger rendement dan een spaarrekening.

Energie opwekken

Doe nu de check en ontdek of uw dak geschikt is voor zonnepanelen!

Door onderstaande vragen met ja of nee te beantwoorden kunt u checken of het dak van uw woning / bedrijfspand geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • Heeft u een plat dak, een gevel of een schuin dak op het zuidoosten tot zuidwesten?
 • Heeft u minimaal 5m2 dakoppervlak beschikbaar?
 • Heeft het beschikbare dakoppervlak de gehele dag zonlicht? (Schaduwval door bijvoorbeeld bomen, dakkapel of een schoorsteen hebben direct invloed op de opbrengst van de gehele set)
 • Heeft u een elektriciteitsmeter?
 • Is het dak van het pand waar u de panelen op wilt plaatsen uw eigendom of huurt u dit pand? (Bij huur is het noodzakelijk dat u van de eigenaar schriftelijk toestemming krijgt voor het plaatsen van de zonnepanelen)

Heeft u 3 of meer keer "ja" geantwoord op deze vragen? Dan is uw dak geschikt voor zonnepanelen!

Vraag een vrijblijvend advies op maat aan!

De meters die in Nederland gedistribueerd worden zijn niet allemaal geschikt om automatisch te salderen of de teruggeleverde energie te registreren. Of de meter dit wel of niet kan is niet altijd vanaf de buitenkant te zien.

Om u een stap verder te helpen hebben wij een opsomming gemaakt van de meest voorkomende meters in nederland (dit zijn meters tot 3x80A, voor een grotere aansluitwaarde zijn vaak andere meters geïnstalleerd).

Vraag het ons wanneer uw meter er niet tussen staat of als u nog steeds niet zeker weet of uw meter geschikt is. Wij ontvangen in dit geval graag een foto van uw meter. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw netbeheerder om na te gaan of uw meter geschikt is voor het gebruik van zonnepanelen.

analoge-meter-zonder-schijf Analoge meter zonder draaischijf
Let op! Verwar deze meter niet met de Ferraris. Deze meter lijkt erop, maar in tegenstelling tot de Ferraris is deze niet geschikt om te salderen of teruglevering te registreren. Indien u beschikt over zonnepanelen of ze aan wilt gaan schaffen zult u een andere meter moeten laten installeren door uw netbeheerder.
digitale_meter_met_teruglever_registratie Digitale meter met terugleverregistratie
Wanneer u in een nieuwbouwhuis woont of recent uw elektravoorziening hebt laten renoveren, zult u waarschijnlijk deze meter in uw meterkast hebben hangen. Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor teruggeleverde energie en is dus geschikt indien u zonnepanelen heeft.
digitale_meter_zonder_terugleverregistratie Digitale meter zonder terugleverregistratie
Naast de digitale meter met terugleverregistratie bestaat er ook de digitale meter zonder terugleverregistratie. Deze zijn veelal terug te vinden in de meterkast van Oxxio klanten. Deze meters kunnen van een afstand uitgelezen worden, maar kunnen niet de teruggeleverde energie registreren. Ook deze meter moet vervangen worden wanneer u zonnepanelen heeft of wilt aanschaffen.
ferrarismeter Ferraris meter
Een Ferraris meter zonder terugloopblokkering is geschikt voor het registreren van teruglevering. Deze meter saldeert automatisch uw afname en teruglevering. U kunt alleen niet bepalen hoeveel u precies heeft teruggeleverd. De salderingsregeling wordt automatisch toegepast (hiervoor hoeft u zich niet aan te melden). Omdat de meter automatisch terugloopt profiteert u wel van het voordeel van de energie die u teruglevert.

Wanneer u een Ferraris meter heeft met terugblokkering komt u niet in aanmerking voor een vergoeding, omdat de teruglevering niet gemeten wordt. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw teruggeleverde energie zult u over een teruglevermeter moeten beschikken.

Zonnepanelen zetten de energie van de zon, warmte en licht, om in elektriciteit. Doordat zonne-energie onuitputtelijk is produceert dit systeem ieder jaar weer elektriciteit waar u mee kunt stofzuigen of waar bijvoorbeeld uw televisie op draait. De door zonnepanelen opgewekte elektriciteit is namelijk precies hetzelfde als de elektriciteit die u uit het elektriciteitsnet haalt. Alleen de elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt brengt een aantal voordelen met zich mee: zonnepanelen zijn geluidloze energiebronnen en produceren geen CO2! U draagt dus een belangrijk steentje bij aan een beter klimaat (terugdringen van het broeikaseffect!). Nog een voordeel voor u is dat de panelen geen onderhoud nodig hebben en dat ze minimaal 25 jaar mee kunnen gaan.

De meest voorkomende systemen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet, ook wel netgekoppelde systemen genoemd. Dit betekent dat de zonnepanelen de opgewekte energie afgeven aan het lichtnet door middel van een omvormer. Deze omvormer zorgt er namelijk voor dat de door de zonnepanelen opgewekte gelijkspanning omgezet wordt in 230 V wisselspanning. De elektriciteit die dan geproduceerd is kunt u direct in uw huishouding toepassen. Wanneer u meer produceert dan dat u daadwerkelijk verbruikt wordt de overtollige opgewekte elektriciteit terug geleverd aan de energiemaatschappij.

Een PV-systeem levert alleen stroom aan uw huisinstallatie of het net wanneer het systeem is aangesloten op het 230V lichtnet. Dit betekent dat wanneer het lichtnet uitvalt, de omvormer stopt met het leveren van stroom. Dit is een veiligheidseis.

Wat heeft u nodig voor een dergelijke installatie?
 1. Panelen (PV modules): De fotovoltaïsche modules (PV modules) zetten zonlicht om in gelijkstroom;
 2. Omvormer: De gelijkstroom wordt vervolgens omgezet in wisselstroom en aan het openbare elektriciteitsnet geleverd;
 3. Montagematerialen: Dit zijn de materialen die nodig zijn voor de constructie waarmee de zonnepanelen op het dak of een ander oppervlak worden bevestigd;
 4. Monitoring: Alle gegevens van uw installatie worden via sms, e-mail of internet doorgezonden aan de computer. Die bewaakt vervolgens of alles goed werkt en berekent uw besparing of winst.
Panelen (PV modules)

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van diverse factoren:

 1. Het vermogen Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Waatpiek en is afhankelijk van de efficiëntie van het gehele systeem. Niet alleen het oppervlak, maar ook de eigenschappen van de zonnecellen waar het paneel uit bestaan hebben hier invloed op.
 2. De instraling Met instraling wordt de instraling die het zonnepaneel op kan vangen bedoeld. Die wordt niet alleen bepaald door de intensiteit van het invallend licht, maar ook van de hellingshoek, temperatuur en de oriëntatie van het zonnepaneel. Let op: aangezien de zon en de aarde draaien verschilt de optimale situering per locatie. De maximale opbrengst in Nederland op jaarbasis wordt gehaald met een paneel dat recht op het zuiden is gericht onder een hoek van 36 graden.
 3. Licht en temperatuur Daglicht bestaat uit 2 componenten: direct zonlicht en indirect diffuus licht. Direct zonlicht bevat meer energie dan indirect licht. Logischerwijs wekt een zonnepaneel meer elektriciteit op als het optimaal op de zon gericht is. Hoe meer zonlicht, des te meer spanning vrijkomt in de zonnecellen en dus hoe hoger het rendement van de installatie. `s Morgens, `s avonds, bij mist of bij dikke bewolking zijn de prestaties weliswaar lager, maar ook dan produceren de zonnepanelen nog steeds elektriciteit.

Wist u dat...
Zonnepanelen beter werken als het kouder is. Het lijkt onlogisch, maar hoe lager de temperatuur, hoe hoger de elektriciteitsproductie. Een goede ventilatie van de installatie verlaagt de kerntemperatuur en verhoogt daarmee dus de prestaties.

Omvormer
Omvormers zetten de gelijkstroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen om in wisselstroom (230 Volt) die nodig is voor gewone elektrische apparaten. Dit is echter niet de enige taak van de omvormer. Een omvormer voert daarnaast nog tal van andere taken uit en kan zelfs worden beschouwd als het multifunctionele zenuwcentrum van het zonne-energiesysteem.

Omvormers bewaken en controleren de zonne-energie installatie, optimaliseren de prestaties en verzamelen gegevens over het functioneren van het systeem. Bij systemen die aan het net gekoppeld zijn verbreken omvormers, wanneer nodig, automatisch de verbinding met het openbare elektriciteitsnet om het systeem te beschermen tegen overbelasting. Bij autonome back-up systemen zorgen omvormers voor een ononderbroken levering van elektriciteit door bij een stroomstoring direct in te schakelen.

Het is belangrijk om de omvormer altijd op een geschikte plaats te monteren. Bij voorkeur in een koele omgeving, bijvoorbeeld in een kelder. In een warmer klimaat kiest u voor een omvormer met ingebouwde ventilatie om oververhitting te voorkomen.

Voor elke toepassing hebben wij het juiste apparaat beschikbaar: voor netkoppeling, kleine huisinstallaties en bedrijfsinstallaties in het megawattbereik.

Montagematerialen
Een montagesysteem is de constructie waarmee de zonnemodules op het dak of een ander oppervlak worden bevestigd. Voor ieder oppverlak en ieder zonne-energiesysteem is wel een oplossing.

 • Systemen voor schuine daken;
 • Systemen voor platte daken;
 • Systemen voor zinken daken;
 • Systemen voor in dak;
 • Systemen voor vrije opstelling;
 • Intelligente zonnevolgsystemen.

Bij de keuze van een montagesysteem tellen meer aspecten dan alleen het beschikbare oppervlak. Kwalitatief hoogwaardige materialen als roestvrij staal of aluminium staan garant voor weersbestendigheid en duurzaamheid. Bovendien zijn goede systemen stabieler en technisch geavanceerder.

Monitoring
Wanneer u eenmaal een PV installatie heeft aangeschaft is het heel belangrijk om de installatieopbrengsten continu te bewaken zodat u geen cent verspilt!

Er zijn verschillende producten die u kunt gebruiken om uw installatie te bewaken:

 • Draadloos of op internet gebaseerd;
 • Compact of complex;
 • Kort of uitvoerig.

De prestaties van de installatie worden voortdurend bijgewerkt en in een eenvoudig overzicht gepresenteerd op een monitor. Op deze manier kunt u de actuele prestatieniveaus en opbrengsten van de installatie volgen, dagelijkse gegevens evalueren en lange termijn vergelijkingen maken. Sommige hulpprogramma`s tonen ook uw CO2 besparing.

Wat zijn de kosten en baten van een zonne-energie installatie?
Wilt u inzicht krijgen in de kosten en baten van een zonne-energie installatie bij u thuis? Vraag dan hier een vrijblijvend advies op maat aan.